Co zaznělo na setkání světových lídrů v Davosu

|

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra je vždy velkou událostí, už pro mimořádnou koncentraci významných osobností na jednom místě. Letos se v Davosu sešlo na 3 000 lídrů včetně 350 hlav států, vlád a také ministrů, aby hledali řešení globálních výzev.

Jedním ze stěžejních témat byly logicky technologie, konkrétně umělá inteligence (AI). Jak ale představitelé Světového ekonomického fóra (WEF) konstatují, poněkud překvapivě se rozhovory netýkaly výhradně jí. Dobrou zprávou by snad mohlo být, že podle WEF důkladnější diskuse ukázaly pozoruhodné sbližování názorů na širší škálu témat. Navzdory obecné tendenci stavět proti sobě extrémní existenční riziko a okamžitou revoluční změnu, se prý mimo záři reflektorů ukázalo, že se debaty posouvají směrem k chápání jemnějších odstínů, zejména pokud jde o správu a regulaci.

Technologičtí lídři se shodli na tom, že i když může dojít k potížím, je stále čas na promyšlené přizpůsobení moderních nástrojů. A taky že je třeba zaměřit se na vědomý přístup s intenzivní snahou soustředit se v tomto transformačním procesu především na lidi.

Připravme se na „kvantový“ průmysl

Navzdory času, který trávíme u obrazovek, zapomínáme, že žijeme ve fyzickém světě, který občas interaguje s digitálním, zaznělo v Davosu. A rozšířit tato rozhraní na úroveň, která zásadně změní náš způsob života a práce, je složitý proces, který si vyžádá čas. Stejně tak zůstává výzvou rovný přístup všech lidí k různým technologiím.

Dalším tématem byla kvantová výpočetní technika, kterou podle WEF označujeme za nově vznikající technologii. A v souvislosti s tím bychom si také měli uvědomit, že již existuje řada aplikací v rámci kvantové ekonomie. Lze očekávat, že kvantová výpočetní technika bude mít nejpozději do roku 2030 ještě významnější dopad na globální ekonomiku, a to způsobem srovnatelným s umělou inteligencí. (Více o kvantové ekonomii viz box.)

Podniky a vlády by proto měly začít jednat už dnes, aby pro tento obor zajistily kvalifikovanou a vysoce interdisciplinární pracovní sílu. Například Ana Paula Assis, předsedkyně divize IBM pro Evropu, Střední východ a Afriku uvedla, že pokud vytvoříme ekosystém vývojářů, abychom provozovali a využívali aplikace, které budou mít z těchto počítačů prospěch, pak začneme kolem kvant vytvářet průmysl. Jack Hidary, výkonný ředitel společnosti SandboxAQ, poznamenal, že je důležité vyhnout se tomu, aby vznikla „kvantová propast“ tak jako se dnes potýkáme s „digitální propastí“.

Význam vesmírných technologií pro planetu

Čtyři největší globální rizika pro příštích deset let souvisejí se změnou klimatu. K jejich řešení lze podle technologických expertů využít technologie čtvrté průmyslové revoluce, přičemž důležitou roli hrají zejména vesmírné technologie. William Marshall, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Planet Labs PBC, upozornil mimo jiné na to, jak systémy pro zobrazování Země vytvářejí revoluční data, která nám umožní přechod na udržitelnou ekonomiku. Jejich využití sahá od sledování odlesňování až po předvídání přírodních katastrof a reakci na ně. Přidání umělé inteligence tyto možnosti ještě umocňuje a umožňuje vytvářet výkonné simulace budoucích scénářů.

Diskutovalo se také o udržitelnosti v samotném vesmíru, která je zásadní vzhledem k tomu, že do roku 2030 má být ve vesmíru 1,7 milionu družic. Generální tajemnice Mezinárodní telekomunikační unie Doreen Bogdan-Martinová uvedla, že letos bylo dosaženo důležitého výsledku v oblasti udržitelnosti vesmíru, konkrétně v oblasti strategií deorbitalizace a likvidace. Stále je však třeba podle ní dosáhnout významného pokroku, například pokud jde o prosazování a přehodnocení kapacit ve vesmíru.

V jedné z panelových debat se řečníci shodli, že by měla existovat kritéria udržitelnosti pro vypouštění družic a závazné zásady zakazující protisatelitní testy, které vytvářejí další odpad ve vesmíru. Ty by měly navíc zajistit, aby vesmírné kapacity mohly využívat všechny země.

Pomůže AI upřednostnit lidskost?

Umělá inteligence již dnes mění odvětví od zdravotnictví po výrobu a vytváří nové cesty pro poskytování vzdělávání a veřejných služeb. V rámci debat o souvisejících tématech byla jako příklad uvedena organizace Women’s Health Initiative, která vychází z poznání, že zlepšení zdravotní péče o ženy může do roku 2050 přispět celosvětové ekonomice částkou 1 bilion dolarů.

Transformační využití umělé inteligence ve zdravotnictví podle WEF ilustrují scénáře, v nichž umělá inteligence zvyšuje efektivitu a usnadňuje empatičtější interakce mezi zdravotníky a pacienty. Navíc existuje potenciál pro personalizovanější řešení, zejména v kombinaci s propojením AI s dalšími technologiemi, jako jsou již zmíněné kvantové apod.

Co také zaznělo z úst lídrů

Sam Altman, CEO OpenAI

„Když uživatel řekne: ‚Hej, ChatGPT, co se dnes stalo v Davosu?‘, rádi bychom zobrazovali obsah, odkazovali na zdroje, jako jsou New York Times nebo Wall Street Journal či jiné velké publikace. A pak bychom za to chtěli zaplatit. Není prioritou trénovat modely na těchto datech, pouze je zobrazovat.“

V budoucnu budou velké jazykové modely během svého tréninkového procesu moci přijímat menší množství kvalitnějších dat, více o nich přemýšlet a učit se. Pokud se obsah bude používat pro školení, potřebujeme podle Altmana nové ekonomické modely, které by kompenzovaly vlastníky obsahu.

Satya Nadella, CEO Microsoftu

„Nemohu se vám podívat do mozku, abych pochopil, proč si myslíte to, co si myslíte. Mohu vás však požádat, abyste mi vysvětlili své úvahy, a rozhodnout, zda mi znějí rozumně, nebo ne. Myslím, že totéž budou umět i naše systémy umělé inteligence. Budou nám schopny přirozeným jazykem vysvětlit kroky od bodu A k bodu B a my se budeme moci rozhodnout, zda si myslíme, že jsou to dobré kroky, i když se do nich nebudeme moci podívat, abychom viděli jednotlivé souvislosti.“

„Musíme na sebe vzít nezamýšlené důsledky jakékoli nové technologie spolu se všemi výhodami, přemýšlet o nich souběžně. Nikoli čekat, až se nezamýšlené následky objeví, a teprve pak se jimi zabývat. Být proaktivní v řízení rizika je správná věc. Cestou vpřed bude regulace, která nám umožní zajistit posílení širokých společenských výhod a utlumení nezamýšlených důsledků.“

„Rozhovory, které vedeme s dalšími experty, naštěstí naznačují, že existuje široká shoda v tom, jak nejlépe potlačit stinné stránky AI a zároveň využívat potenciální výhody. Navrhujeme pečlivou vnitřní kontrolu, pokud jde o vývoj vnitřností velkých základních modelů, jako je například ChatGPT, a pak bychom měli zavést regulace na konkrétní aplikace této technologie – například na nový zdravotnický prostředek.“

Gita Gopinath, náměstkyně výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu

„Bankovní sektor stojí v čele zavádění technologie AI, pokud jde o vynaložené prostředky. Pokud vznikne svět, kde všechny banky budou tuto významnou technologii používat, budeme svědky přehnaného stádního chování? Budeme sledovat boty s umělou inteligencí, které se budou řídit sentimentem a budou se navzájem živit, a uživatelé pak budou v důsledku toho zažívat mnohem větší amplitudami ve finančním cyklu, tedy velké úvěrové boomy a propady? Neříkám, že to hrozí, ale je to něco, čemu bychom měli věnovat pozornost.“

Kvantová ekonomie je když…

Kvantová ekonomie je nově vznikající výzkumný obor, který na oblast ekonomie aplikuje matematické metody a myšlenky kvantové fyziky. Je motivována přesvědčením, že ekonomické procesy, jako jsou finanční transakce, mají mnoho společného s kvantovými procesy. Pro názornost, zatímco neoklasická ekonomie mimo jiné předpokládá, že lidé při přijímání ekonomických rozhodnutí jednají nezávisle, kvantová ekonomie konstatuje, že finanční aktéři jsou součástí provázaného systému, podobně jako v kvantové teorii her. Kvantová ekonomie také zdůrazňuje význam finančních transakcí a zejména roli peněz jako aktivní síly v ekonomice, například ve způsobu, jakým propojují dlužníky a věřitele prostřednictvím půjček.