Proč je dobré mít firemní strategii: Průvodce pro ředitele malých a středních firem

|

Mít v dnešním rychle se měnícím podnikatelském světě jasnou a definovanou strategii je nejen přínosem, ale přímo nutností. Jako ředitel patrně tušíte, kam vaši firmu směřovat a na jaké kroky je nezbytné se zaměřit, ale možná si nejste úplně jisti, jak ji správně formulovat, komunikovat do organizace a co je nejdůležitější, jak ji následně implementovat.

Při práci s našimi klienty v Kogi CON se velmi často setkáváme s tím, že management firmy má velmi jasnou představu o dalším směřování firmy, ale chybí mu nástroje a zkušenosti s řízením tohoto programu ve firmě. Proto jsme dali dohromady tento návod pro úspěšnou implementaci.

Co je to strategie a proč je důležitá

Strategie je váš dlouhodobý plán, jak dosáhnout cílů a zlepšit pozici firmy na trhu. Nejde jen o soubor abstraktních idejí. Je to konkrétní a praktický návod, který určuje směr, kterým se vaše firma ubírá a jaké kroky podnikne, aby dorazila tam, kam si předsevzala. Směřování přitom nezávisí pouze na aktuální situaci ve firmě. Je rovněž důležité se podívat na okolí organizace a rozumět tomu, jaký potenciální vliv jednotlivé okolnosti mají.

Sdílená vize pro sjednocený tým

Představte si strategii jako kompas, který všem ve vaší firmě ukazuje stejný směr. Bez něj se vaši zaměstnanci mohou snadno ztratit v každodenních úkolech a rozhodnutích, což vede ke ztrátě zdrojů a energie. Jasná strategie zajistí, že každý ví, co je cílem a jak svou prací přispívá k dosažení společných cílů. Další důvod, proč je dobré mít jasnou vizi, je i pomoc při klíčových rozhodnutích. Ideální je samozřejmě se rozhodovat na základě čísel, ne vždy je ale máte k dispozici.

Zde přichází okamžik pro vizi. Pokud je vaší vizí „Být první volbou pro vaše zákazníky…“, tak se máte při rozhodnutí zaměřit na to, zda samotná aktivita bude tomuto cíli napomáhat nebo ne.

Příklad mise a vize fotbalového týmu:

Na konkrétním příkladě je vidět rozdíl mezi Misí a Vizí ve strategickém směřování organizace. Mise či poslání má být důvodem, proč organizace existuje, mimo toho, že vydělává peníze. Zaměstnanci organizace by se měli v maximální míře s tímto posláním identifikovat. Vize je nejjednodušší cesta jak měřit, že jsme na této cestě úspěšní.

Jednoduchost především: Strategický domeček

Pro definování a sdílení vaší strategie můžete využít koncept „strategického domečku“. Tento nástroj vám pomůže jednoduše vyjádřit misi, vizi a klíčové cíle vaší firmy. Umožní vám také určit základní prvky a procesy potřebné k dosažení těchto cílů. Takový přístup usnadňuje rozhodování a zaměření na to, co je pro firmu nejdůležitější.

Efektivní využití zdrojů

V dnešní době se téměř každá firma potýká s omezenými zdroji, zejména v oblasti IT. Správně nastavená strategie vám umožní efektivně rozhodovat o prioritách a alokaci těchto zdrojů, což může vést k ušetření času, peněz a lidského úsilí.

Zapomeňte na složité prioritizace pomocí indexování ve formě 1, 2, 3 priorit: Vlastník projektu v rámci obhajoby prezentuje, jak daná iniciativa konkrétně podporuje strategické cíle a proč je daná iniciativa pro firmu důležitější než ta, která se v prioritizaci umístila výše. Tím lze ušetřit peníze a zdroje, které se mohou využít jinde, kde jsou potřebnější.

Inovace jako součást DNA

Strategie by měla zahrnovat také analýzu vnějšího a vnitřního prostředí vaší firmy. Nástroje jako SWOT nebo PESTLE analýza vám pomohou identifikovat příležitosti a hrozby. Metodika inovačních horizontů pak umožní efektivně řídit různě zralé inovativní iniciativy.

Metodika Inovační horizonty je ideální pro definování rozdílné „zralosti“ interních iniciativ

Zavádění strategie: Krok za krokem

Úspěch strategie závisí na jejím postupném zavedení do všech částí vaší organizace. Je důležité, aby každý tým a každý zaměstnanec věděli, jak jejich práce přispívá k celkovým cílům firmy. To zahrnuje průběžnou komunikaci a ujištění, že strategie je živý dokument, který se průběžně aktualizuje a přizpůsobuje novým podmínkám.

Při zkoumání výstupů jednotlivých kroků procesů používáme „AS IS“ a „TO BE“ přístup, který nám při konfrontaci se strategickými cíli, které chceme podporovat, pomáhá identifikovat další iniciativy, jež je potřeba vylepšit s ohledem na strategii firmy.

Komunikace je klíč

Neméně důležitá je interní komunikace. Všichni ve vaší firmě by měli rozumět strategii a jejím důsledkům pro jejich pracovní náplň. Nezbytně potřebují rozumět tomu, co strategie přinese právě jim. Mají se obávat o svoje místo, protože firma uvažuje o automatizaci provozu? A pokud se pracovník obsluhy nebude vzdělávat, bude jeho současné místo zrušeno? Případně je pro management důležité růst mimo region ČR, a proto se musí obchodní tým zaměřit na příležitosti v sousedních zemích?

Efektivní oboustranná komunikace zajistí, že strategie bude chápána a dodržována na všech úrovních organizace. Nám se velmi osvědčil model, kdy průběžně do firmy komunikujeme plnění, resp. úspěchy klíčových aktivit interaktivní formou. Obvykle téma otevřeme formou rozhovoru s vlastníkem na intranetu a následně dáme možnost zbytku firmy ptát se na detaily prostřednictvím různých způsobů video rozhovoru. Je užitečné dát možnost zaměstnancům poslat dotazy dopředu, odpadne tak obvykle trapný okamžik na začátku diskuse, kdy moderátorovi chybí otázky.

Vytvoření a implementace firemní strategie nemusí být složitý proces obsahující nekonečné množství slajdů a prezentací. Podstatou je zapojit do procesu klíčové lidi napříč organizací a zajistit, aby strategie byla srozumitelná, relevantní a přijatelná pro všechny ve firmě. Strategie by měla být vaším každodenním průvodcem, nikoli jen dokumentem na polici. S průběžným hodnocením a přizpůsobováním se ujistíte, že vaše firma zůstává na správné cestě k dosažení svých dlouhodobých cílů.

Pavel Kuhn

Zkušený marketingový a projektový lídr s více než 20letou praxí ve formování úspěšných projektů a firem. Specializuje se na řízení strategického marketingu a rozvoje obchodních aktivit, budování značek a online distribučních kanálů. Jako partner vede v Kogi CON transformační projekty v oblasti firemní kultury jak pro mezinárodní velké organizace s tisící zaměstnanci, tak mentoringu zakladatelů perspektivních startupů zaměřených na digitalizaci, IT a robotizaci.