Rodinné firmy v problémech?

|

Pokud se ekonomická situace nezlepší, 15 % tuzemských rodinných firem do dvou let nepřežije, z toho 5 % svůj konec předpovídá do jednoho roku. Vyplývá to z průzkumu Centra pro rodinné firmy na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Firmy, které se loňského podzimního bleskového průzkumu zúčastnily, nejčastěji trápí vysoké ceny energií, významný podíl z nich ale za větší problém vnímá nedostatek pracovní síly či problémy s odběratelským řetězcem. Energie jsou největším problémem pro 23 % z firem, které se šetření zúčastnily. Pro skoro 23 % z nich jsou výdaje na elektrickou energii dvojnásobné oproti stavu ze začátku roku 2022. Pro stejný podíl jsou trojnásobné. Necelých 7 % firem uvedlo, že platí za elektřinu čtyřnásobek, 7 % dokonce pětinásobek a 7 % více než šestinásobek v porovnání s 1. lednem 2022.

V případě výdajů za plyn je situace obdobná. Pro 21 % firem se výdaje za plyn od začátku loňského roku zvedly dvojnásobně, pro skoro 23 % plyn zdražil trojnásobně a pro 7 % čtyřnásobně. Stejný podíl uvedl, že oproti 1. lednu 2022 za plyn již platí šestinásobek či dokonce více.

Zdražování se nevyhnulo ani v případě materiálů a surovin. Bezmála 60 % firem uvedlo, že se výdaje na materiály a suroviny zdražily o 100 %, pro více než pětinu pak o 200 %. Výdaje na zaměstnance se od 1. 1. 2022 pro 53 % tuzemských rodinných firem zvýšily o 10 %, pro 36 % pak o více než 10 %.

Mezi další důležité výzvy, před kterými rodinné firmy stojí, se řadí i nedostatek kvalifikované pracovní síly, mezigenerační předávání firmy a otázka nástupnictví a celkové ochlazení poptávky.

Nejasná budoucnost

Jak tuzemské firmy hodnotí vývoj za poslední rok? Necelá třetina uvedla, že kondice jejich firmy je srovnatelná s tou před rokem. Jedna třetina firem uvedla, že jsou na tom hůř a stejně tak jedna třetina naopak dokonce lépe. Na lepší kondici se v tom případě podepisují vyšší prodejní ceny určitých produktů či surovin.

Na otázku, jak se bude firmě dařit v nadcházejícím půlroce už ale mezi respondenty převládá pesimismus. Přes 45 % firem předpokládá, že se jejich kondice zhorší, přes 11 % firem předpovídá dokonce podstatné zhoršení jejich výkonu. Zlepšení kondice firmy navzdory nepříznivým vlivům předpokládá necelých 23 % firem a 21 % jich neočekává zhoršení ani zlepšení.

Každá desátá firma předpokládá, že pokud se ekonomická situace nezlepší, tak do dvou let ukončí svou činnost. Dalších 5 % dokonce předpovídá konec do jednoho roku. Zbylých 85 % by mělo přežít minimálně další 3 roky.

Jak firmy reagují na krizi?

Pokud se tak už nestalo, tak tuzemské firmy hodlají v letošním roce na ekonomickou krizi reagovat. Základní opatření v oblasti spotřeby energií chce učinit 67 % firem, dalších 57 % hodlá investovat do technologií, které přispějí k větší autonomii na její spotřebě, například instalací solárních panelů či zařízení na využití odpadního tepla. Necelých 32 % firem chce modernizovat vybavení i pracovní procesy s cílem ušetřit na energiích. Přes 6 % chce měnit dodavatele energií.

Více než polovina firem se chystá také zdražit své produkty či služby. Mimo jiné firmy chtějí řešit nastalou ekonomickou situaci omezením svého provozu (16 %), propouštěním pracovní síly (13 %), navýšením bankovních úvěrů (13 %) či prodejem vybraných majetků (8 %). Okolo 5 % v reakci na nepříznivou situaci zvažuje společnost prodat.

Dotace jako pomoc

Zatímco v posledních letech čerpalo dotace na energetické inovace pouze 31 % firem, v reakci na zdražování elektřiny a plynu jich to v nadcházejícím roce plánuje udělat necelých 61 %. Nejčastěji šlo či půjde o dotace určené k využívání energie ze slunečního záření. Lze konstatovat, že pokud se rodinné firmy rozhodnou dotací využít, jejich zkušenosti jsou spíše pozitivní (60 %), případně benefity dotací u nich vyváží náročnost procesu (20 %). Tato pozitivní zkušenost ve většině případů vede k rozhodnutí znovu o dotace zažádat.

Většina rodinných firem ale státní dotaci zatím nečerpala. Jako hlavní důvody respondenti uvádějí nedostatek kapacity potřebný pro zažádání (25,5 %), neměli nárok (17 %), neměli zájem (19,2 %), nebyli si jich vědomi (12,8 %) nebo po předchozích negativních zkušenostech se rozhodli o dotace nepožádat (14,9 %). Lze říct, že téměř 60 % rodinných firem o dotace neusilovalo z důvodu jejich nezájmu. To svědčí o tom, že rodinné firmy se k této formě státní pomoci neuchylují příliš často a obecně u nich zřejmě panuje snaha řešit si vše „po svém“ a „za své“.

Až nyní, se současnou tíživou ekonomickou situaci, kdy se mnohým firmám ceny za energie znásobily a některé z nich bojují o přežití, rodinné firmy svůj postoj přehodnocují a vyjadřují větší ochotu dotace využít. Ze 70 % firem, které nečerpali dotace v minulých letech, se 61,7 % chystá čerpat dotace v letošním roce, a to zejména na budování fotovoltaických elektráren (37,9 %) a obecnou úsporu energií (10,3 %). Další jednotky respondentů uvažují o solárních systémech, větrných elektrárnách a dotacích v rámci Národního plánu obnovy.

Proto je nutné dbát na to, aby šlo o transparentní a pro firmy co nejméně zatěžující proces. Ačkoliv pozitivní zkušenosti s procesem žádání o dotace převažují, někteří respondenti připodobňují celkový proces k tragédii či upozorňují na fakt, že některá výběrová řízení jsou velmi náročná a technologicky složitá, a bylo by vhodné využít například poradenskou společnost. Nicméně je možné, že právě dotace budou zásadním instrumentem, jak tuto obtížnou dobu překonat, adaptovat se a zachovat tak pracovní místa a důležitou páteř hospodářství, kterou rodinné firmy tvoří.

Krize rodinné firmy stmeluje

Centrum pro rodinné firmy se svých členů ptalo také na to, jaký má krize vliv na vztahy mezi rodinnými příslušníky. Jako velmi pozitivní lze vnímat fakt, že 6,5 % jich deklaruje, že krize rodinné vztahy zlepšila. Pouze něco málo přes 3 % rodinných firem uvedlo, že se vztahy v rodinně zhoršily. Přes 90 % firem uvedlo, že současná krize nemá na vztahy v rodině vliv.

Pozitivně můžeme hodnnotit i vysoký počet členů rodiny, kteří jsou do podnikání zapojeni. V průměru jsou to zhruba čtyři členové podnikající rodiny.