Češi & investování: snadno naletí influencerům, přesto mají šanci vydělat

|

Vojtěch Fiala, Petr Zapletal, Jan Čikovský a Pavel Jíša již šest let úspěšně řídí Českomoravský fond SICAV, a.s., který sami založili. Fond prokázal mimořádnou odolnost jak v době pandemie, tak po vypuknutí války na Ukrajině. Dnes v něm investoři zhodnocují majetek za více než 600 milionů korun a fondový kapitál dál dynamicky roste. Zakladatelů fondu jsme se v anketě zeptali na to, koho lze podle nich v České republice považovat za bohatého, za co rádi utrácejí peníze nebo jaké nejlepší a nejhorší investiční rozhodnutí udělali. Přečtěte si anketu se zakladateli 600milionového fondu.

Kde je podle vás hranice, od které lze považovat člověka v ČR za bohatého?

VF:Optikou množství peněz je bohatý ten, kdo si může dovolit pořídit si většinu věcí k tomu, aby mohl realizovat to, co ho v životě naplňuje. Celkově je ale největší skutečné bohatství rodina a zdraví.

PZ: Odpověď na tuto otázku je ryze subjektivní. Bohatý se může cítit i někdo, kdo má výrazně menší majetek než někdo jiný, kdo se považuje za chudého.

JČ: Hranici bohatství vidím přibližně v okamžiku, kdy si člověk uvědomuje neudržitelnost českého důchodového systému, a přesto si může dovolit z toho nepanikařit. 

PJ: Obecně je to tehdy, když člověk má to, co mu k životu stačí. Finančně z hlediska investování pak považuji za bohaté lidi s vyššími příjmy, než jaké zvládnou utratit. Typicky jde o dolarové milionáře.

Českomoravský fond SICAV, a.s. 

Fond kvalifikovaných investorů založený v roce 2017 zhodnocuje ve svých dvou podfondech majetek za více než 600 milionů korun. V rámci svojí unikátní strategie kombinuje výhody investic do realitního trhu a do finančních nástrojů. Zaměřuje se na atraktivní výnos, rozumnou diverzifikaci portfolia a nízkou korelaci s vývojem ekonomiky.

Jakou nejlepší investici jste v životě udělali a proč?

VF: Jedno z nejlepších rozhodnutí bylo začít hned v 18 letech podnikat ve finančním sektoru. A k tomu si pak doplnit vysokoškolské vzdělání, protože vzdělání umožňuje funkčně provázat teorii s praxí či naopak.

PZ: Moje nejlepší investice byl výběr lidí, se kterými sdílím osobní i pracovní cestu životem. Doma i v práci mám okolo sebe lidi, se kterými je radost trávit čas, budovat hodnoty a sdílet úspěchy i neúspěchy. 

JČ: Největší smysl mi dávají investice do produktu, kterému rozumím. Z tohoto důvodu považuji za nejdůležitější investovat čas a peníze nejprve do vzdělání a rozšiřování vlastního rozhledu v různých oborech. 

PJ: Pravidelně, dlouhodobě a nezištně investuji do dobrých vztahů s lidmi. Úplně nejlepší investice pro mě byla do vytvoření domácího zázemí společně s manželkou. Když se má člověk na koho spolehnout, přestane narážet na slepé uličky a může se vydat po cestě, jež ho dovede k úspěchu.

Za co rádi utrácíte vydělané peníze?

VF: Peníze utrácím vždycky nerad. Radost mi ale udělá kvalitní vybavení pro moje lovecké toulky po lese. Ať už jde o zbraně a doplňky na ně, nebo vkusné a funkční oblečení pro tento koníček.

PZ: Rád se dobře najím.

JČ: Příčí se mi utrácet peníze za nekvalitní zboží a zbytečné služby, které je ve výsledku potřeba neustále opravovat nebo pořizovat znovu. Proto si rád připlatím za kvalitu nebo za ušetřený čas. 

PJ: Za čas strávený s rodinou, za cestování, kterým rád prokládám práci a také za jídlo – nejraději mám italskou kuchyni.

Ze kterého investičního neúspěchu jste se nejvíce poučili?

VF:Rok 2008 nám ukázal, že učebnice ekonomie nemusí vždy fungovat. A to se může v budoucnu opakovat. Bylo by chybou na tuto lekci zapomínat. 

PZ: Jestliže byl mojí nejlepší investicí výběr lidí, kterými se obklopuji každý den, pak mezi neúspěchy musím zařadit několik sázek na lidi, kteří se později nezachovali tak, jak bych od nich očekával a jak bylo domluveno.

JČ: Asi z posledního pokerového večera. Vztaženo na svět investic to znamená, že nemám přešlapovat na místě, čekat, až se stane něco nepravděpodobného a celou dobu za to platit. 

PJ: Pro mě osobně to byla investice do dluhopisů společnosti Zoot. Odnesl jsem si ponaučení, že stačí na začátku udělat jednu věc špatně, a i když už pak postupujete jen správně, může být výsledek nepříznivý. O to důležitější je při investování dobrá příprava.

Zleva Vojtěch Fiala, Pavel Jíša, Jan Čikovský, Petr Zapletal

Co dnes považujete za největší riziko pro české investory obecně? A co za největší příležitost?

VF: Největší riziko vidím v inflaci, která se podle mě může držet na vysokých hodnotách déle, než si je většina lidí ochotna připustit. Naopak králem bude ten, kdo bude trpělivý a bude disponovat rychle likvidními aktivy na ty skutečně zajímavé investiční příběhy.

PZ: Černé labutě přicházejí a odcházejí. V posledních letech jich bylo docela dost, v dalších letech přijdou nové. Obecně je ale rizikem hlavně neinvestovat. Za velkou příležitost proto považuji přicházející období uvolňování měnové politiky, na kterém mohou vydělat hlavně ti, kdo dokázali s již nyní fungujícími projekty, společnostmi a investicemi proplout složitým obdobím vysokých úrokových sazeb.

JČ: Riziko vyplývá z drahých dobrodružství, kterým nerozumíte. Příležitost je naopak oblast, v níž se vyznáte. 

PJ: Čeští investoři jsou obecně pořád málo edukovaní, hledají zkratky a věří placeným influencerům. Často za to bohužel draze zaplatí, protože naletí někomu, kdo cíleně vyhledává skuliny v regulaci. Příležitost naopak vidím v tom, že s tím, jak vzhledem k inflaci klesá reálná hodnota peněz, může čím dál více lidí dosáhnout na hranici jednoho milionu korun pro kvalifikované investory a sáhnout si tak na nástroje, které byly dřív výhradní doménou těch nejbohatších.

www.cmfond.cz

www.cmfond.cz/aguila

www.cmfond.cz/domus

————

Českomoravský fond SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds. cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

(text: Janis Aliapulios, foto: Tomáš Svoboda, vyšlo v CEO 5/2023 v rubrice Partnerské profily & rozhovory)