Dát šanci kvalitním mozkům

|

Vývoj znamená život, stagnace jistou smrt. Toto motto platí v mnoha oblastech života, v oboru informačních technologií pak platí dvoj- i vícenásobně než kdekoli jinde. S trochou nadsázky by se dalo říct, že ubývá „kliků“ a uživatelský komfort je přímo úměrný maximální míře automatizace. Již úctyhodných 32 let s tímto trendem drží krok společnost AssecoSolutions, tvůrce a dodavatel ERP systémů Helios.O podrobnostech jsme hovořili s Ing. Jiřím Hubem, výkonným ředitelem a předsedou představenstva AssecoSolutions.

Co to vlastně znamená, když se řekne ERP systém? A jak takový systém pomáhá firmám a živnostníkům? 

Zkratka ERP vznikla v 90. letech a znamená EnterpriseResourcePlanning neboli plánování podnikových zdrojů. My používáme nejraději výraz podnikový informační systém (IS), který je pro firmy srozumitelnější.

ERP systém byl původně definován jako integrovaný informační systém, který pokrývá alespoň tři ze čtyř základních firemních agend – finance, výrobu, logistiku či lidské zdroje. Správný systém může firmě či podnikateli ušetřit významné zdroje, a to včetně finančních.

Osobně si však myslím, že je cennější fakt, že může zajistit daleko vyšší produkci se stejnými zdrojia ve stejném čase. Kromě toho, že je dnes ve firmě dobrý IS samozřejmostí, může pro ně v některých odvětvích znamenat i výraznou konkurenční výhodu.

Vaše společnost se dnes mimo jiné zabývá též vývojem umělé inteligence a strojového učení. Jak tyto funkce lze využít ve firemním ERP systému? 

Umělá inteligence a MachineLearning jsou zřejmě největším fenoménem dneška. Zatímco umělá inteligence je podle mého názoru trochu zneužívána jako marketingový výraz, MachineLearning je fundamentálnívěc, kterou by lídři na trhu podnikových procesů měli rutinně využívat.Firmám zásadně pomáhá s automatizací. Jednoduše řečeno, v rutinních procesech razantním způsobem eliminuje chyby způsobené lidským faktorem. Stroj přesně spočítá, které části procesů lze zautomatizovat, a nastaví a hlídá příslušné parametry. Od toho okamžiku může vše běžet, a být průběžně přizpůsobováno, zcela automatizovaně.

V dnešní době snad každá firma z technické či technologické oblasti bojuje s nedostatkem technicky fundovaných odborníků na trhu práce. Platí to i o firmách z oblasti informačních technologií?

Firmy ze všech oborů dnes bojují o specialisty na trhu práce – je jich málo. V IT je ovšem situace zřejmě nejhorší. Navíc v případě umělých inteligencí a MachineLearningu je situace složitější, protože se jedná o relativně nový obor. Obecně je nejen český, ale i evropský trh práce ve velmi špatném stavu. Zejména střední Evropa trpí dlouhodobě tímto vedlejším negativním dopadem nízké nezaměstnanosti.

Česko je v tomto ohledu nechtěným premiantem. Již pět let vedeme žebříček nejnižší nezaměstnanosti v celé Evropské unii. Dva roky jsme se dokonce pohybovali na hranici 2 % a v posledních měsících jsme k ní opět nezadržitelně zamířili. Na konci roku 2021 činila míra nezaměstnanosti v ČR 2,2 %.

Proto je jednou z priorit naší společnosti umožnit kolegům a odborníkům podílet se na vysoce specializovaných a rozvojových projektech. Vnímáme to jako motivační faktor, který nám přiláká ty správné mozky. Samozřejmě kromě celé řady firemních benefitů, které už ale většina na našem trhu začíná považovat spíše za standard.

V posledních letech se v souvislosti s rozvojem (nejen) české ekonomiky často skloňuje termín Průmysl 4.0. Jak jsou pro rozvoj tohoto fenoménu důležité informační technologie?

Jsou naprosto klíčové. A nejde jen o českou ekonomiku, osobně bych hovořil minimálně o ekonomice evropské, která nás také významně determinuje. Často říkám, že výkladní skříní Průmyslu 4.0 je Německo. Tam je dokonce tato transformace ze strany vlády již dobré desetiletí podporována.

O tom si u nás zatím můžeme nechat zdát, nicméně české průmyslové podniky si význam této transformace velmi dobře uvědomují a nepodceňují ji. Spolupracujeme s nepřebernou řádkou firem, které do digitalizace a automatizace již mnoho let investují.

A já osobně bych je bez nadsázky označil za vysoce konkurenceschopné na vyspělém evropském průmyslovém trhu. V tomto ohledu je provázanost sousedních ekonomik Česka a Německa rozhodně ku prospěchu věci.

Nedávná „doba covidová“ zasáhla prakticky všechny oblasti podnikání. Jak se uplynulé dva roky projevily ve vašem byznysu?

Myslím si, že odvětví informačních technologií přežilo covidové obdobíbez větších následků. A dobře se daří i naší společnosti, nemůžeme si stěžovat. Úplně na začátku, v březnu 2020, jsme všichni měli velké obavy o zdraví našich pracovníků a přijímali jsme i různá restriktivní opatření. Nicméně v roce2021 se již nikdo na covid vymlouvat nemohl, všichni dodnes jedeme na plné obrátky.

Avšak i na začátku, v obdobích, kdy nebyllockdown, jsme fungovali v majoritním režimu osobně. Byť jsme IT firma, neprobíhá a neprobíhala u nás komunikace výhradně on-line. Jednou z našich základních firemních hodnot je totiž lidskost. Proto se vždy snažíme být ve styku s našimi zákazníky i kolegy osobně. A všichnito zatím oceňují.

Napsat komentář