Eversheds: Budeme iniciativnější ve střední Evropě

|

Bernhard Hager a Bořivoj Líbal společně vedou českou pobočku advokátní kanceláře Eversheds Sutherland, „která patří mezi top 10 globálních společností v oblasti poskytování právních služeb. Tady v České republice jsme však daleko více, než by se mohlo zdát, zaměřeni na tuzemskou klientelu. Téměř 70 procent našich tržeb přinášejí právě domácí klienti, pro které poskytujeme služby nejen v Čechách, ale téměř po celém světě“.

Co je náplní vaší práce? A co vás na ní nejvíce baví?

Bernhard Hager: Coby co-managing partnerovi, advokátovi a společníkovi advokátní kanceláře Eversheds Sutherland se má práce dělí do tří oblastí. Jako spoluřídící partner musím firmu vést, tj. zajistit, aby vše fungovalo. Začíná to od lidí, přes IT, až po dodržování předpisů. Společně s kolegou Bořivojem Líbalem a naší HR manažerkou se tedy musíme postarat o to, abychom měli dostatek lidí, aby pro nás pracovali rádi a posouvali se dál. V rámci IT máme nyní společně s hlavní pobočkou Eversheds Sutherland program 1Europe, jehož cílem je zajistit, aby naše síť v Evropě i celosvětově měla vyšší standard IT bezpečnosti, a abychom byli připraveni na kybernetické útoky. V oblasti compliance se zabývám sankcemi, GDPR nebo prevencí praní špinavých peněz. Kromě toho musím jako advokát poskytovat právní služby a řídit projekty. Zde mě nejvíce baví oblast odpadů, práva životního prostředí a energetiky. Jako spolumajitel advokátní kanceláře vnímám potřebu zajišťování dobrých vztahů s klienty a získávání nových. Takže přednášky a společenské akce zabírají značnou část mého času.

Jak byste představil firmu, kterou řídíte?

Bořivoj Líbal: Spolu s kolegou Hagerem mám na starost českou pobočku anglo-americké advokátní kanceláře Eversheds Sutherland, která patří mezi top 10 globálních společností v oblasti poskytování právních služeb. Tady v České republice jsme však daleko více, než by se mohlo zdát, zaměřeni na tuzemskou klientelu. Téměř 70 procent našich tržeb přinášejí právě domácí klienti, pro které poskytujeme služby nejen v Čechách, ale téměř po celém světě. Hlavní oblasti, ve kterých jsme pro naše klienty velmi aktivní, jsou nákupy a prodeje společností, nemovitostní právo, pracovní právo, korporátní strukturování firem, poradenství managementu, jak jednat s péčí řádného hospodáře, financování, insolvence, kyberbezpečnost nebo třeba soudní spory.

Můžete nám popsat své nejbližší pracovní plány?

Bořivoj Líbal: Díky kreativitě a kvalitě poskytovaných služeb se nám poměrně daří získávat nové klienty. V plánu tak určitě máme rozšiřovat i náš tým právníků o schopné a pracovité kolegy. Současně budeme více iniciativní v oblasti střední Evropy, kde vidíme aktivitu u domácích klientů. Chceme tu více propagovat skutečný jednotný přístup našich zahraničních kanceláří, přičemž pro domácího klienta bychom měli sloužit jako hlavní kontakt pro jeho zahraniční aktivity s tím, že velké penzum věcí může řešit s námi v češtině a my následně komunikujeme se zahraničími kolegy, či pro něj dopředu získáme cenový odhad poptávaných zahraničních právních služeb.

Máte nějaké motto, kterým se řídíte ve svém pracovním životě?

Bernhard Hager: Všechno zlé je k něčemu dobré a život je příliš pestrý na to, abychom vše viděli černobíle.

Co bylo určující pro vaši kariéru?

Bořivoj Líbal: Asi není vyloženě jedna věc či okamžik, který by byl určující. Práva jsem chtěl hodně studovat snad proto, že mi nešla matematika a zároveň jsme se bál krve. Ale vážně, studium práv byl můj splněný středoškolský sen. Proč práva, nevím, prostě jsem měl pocit, že to bude pro mě to pravé. Po studiích jsem si zase přál pracovat v mezinárodní kanceláři, kde se naučím M&A. To se mi také splnilo. Takže touto optikou musím říci, že pokud ne určující, tak velmi důležité bylo vždy ono velké přání a následné odhodlání, až jakási zarputilost.

Kdo vás pro vaši práci nejvíce inspiroval?

Bernhard Hager: Asi můj bývalý šéf Willi Bergthaler ve Vídni. Sice hodně pracoval a vedl zajímavé velké projekty, a jako koncipient jsem s ním trávil mnoho hodin po nocích a o víkendech, ale přesto si našel čas na to, aby s námi juniornějšími kolegy i kolegy z administrativy probral osobní věci, organizoval výlety do divadel, na koncerty a podobně. U něj jste neměli pocit, že koncipient je tu jen proto, aby měl na konci týdne dobré statistiky. Pracovali jsme společně pro klienty z oblasti životního prostředí nebo průmyslu. Abychom daným projektům rozuměli, chodili jsme třeba v holinách do lomu nebo do pece v cementárně. Ten, kdo nerozumí businessu klienta, může být dobrý právník, ale není dobrý advokát.

Co vás nejvíce naplňuje na vaší práci?

Bernhard Hager: Když ve firmě provedu nějaké, na první pohled možná i nepříjemné, změny, a pak dostanu dobrou zpětnou vazbu od zaměstnanců. Nebo když pro klienta najdu kreativní řešení, které mu opravdu pomůže.

Čeho byste chtěl během své další kariéry ještě dosáhnout?

Bořivoj Líbal: Jako další metu své kariéry beru úspěšnost firmy Eversheds Sutherland. Úspěšnost je obecný pojem, tak budu konkrétnější. Přál bych si, abychom ve společnosti měli spokojené kolegy, kteří táhnou za jeden provaz, protože mají stejnou vizi a práce je baví. Přál bych si, aby kancelář Eversheds Sutherland byla v České republice dobře známa tím, že klienti dostávají super servis a mohou se vždy o kolegy, kteří zde pracují, bezpečně opřít. Do třetice bych si přál, abychom přibrali nejen profesně, ale i lidsky kvalitní posily na úrovni kolegů partnerů, kteří nám pomohou vše, co jsem výše zmínil, realizovat. 

——-

Bořivoj Líbal (vlevo)

Spoluřídící partner české kanceláře Eversheds Sutherland, má přes 15 let zkušeností v advokacii. Byl řídícím partnerem české pobočky mezinárodní advokátní kanceláře PricewaterhouseCoopers a spoluřídícím partnerem v advokátní kanceláři Noerr. Poskytuje právní poradenství jak tuzemským společnostem, tak zahraniční klientele a jeho hlavní specializací jsou fúze a akvizice, korporátní právo, corporate governance či smluvní právo. Na domácí scéně se soustředí zejména na české rodinné společnosti, kde zajišťuje komplexní právní poradenství. Je členem Strategické rady Centra pro rodinné firmy a rozhodcem Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze. Dále je místopředsedou Asociace pro zahraniční investice. Jeho srdeční záležitostí je Portugalsko, kde také studoval, a to nejen práva, ale i portugalštinu. Je předsedou Česko-portugalské obchodní komory a významně se tak podílí na rozvoji spolupráce obou zemí.

Bernhard Hager

Spoluřídící partner české kanceláře a řídící partner slovenské kanceláře Eversheds Sutherland. Je rakouským advokátem s povolením pro výkon činnosti v Rakouské, České a Slovenské republice. Ve své praxi se zaměřuje na poskytování právního poradenství klientům z průmyslového sektoru v oblasti obchodního práva, energetického a stavebního práva a také práva infrastrukturních projektů. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity ve Vídni v Rakousku a následně, předtím než v roce 2000 zahájil své působení v advokacii, působil jako univerzitní lektor v Kaunasu v Litvě. V roce 2002 absolvoval postgraduální program na Queen Mary University of London v oblasti práva hospodářské soutěže a finančního práva. Kromě německého jazyka ovládá anglický, slovenský a český jazyk.

(foto: Daniel Hromada, vyšlo v CEO 5/2023 v rubrice Partnerské profily & rozhovory)