Jak je důležité míti caddieho

|

V golfu je caddie osoba, která je v jednoduchosti nosičem holí. Je také jediným, kdo může radit svému hráči, který se rozhodl využít jeho služeb a zároveň může hráče podpořit při hře. Caddie je tradiční součást tohoto sportu, která ke golfu neodmyslitelně patří už od jeho počátků. O detailech, záludnostech, ale i radostech práce caddieho jsme si povídali s Hynkem Polákem, jedním z českých „kedíků“.

Proč ses rozhodl dělat práci caddieho?

Já jsem se do golfu zamiloval na první pohled. Bylo to kdysi na Konopišti, kam jsme tenkrát zajeli na výlet, a osud chtěl, aby se tenhle výlet změnil v návštěvu cvičné louky místního golfového klubu. Dá se říct, že tam to všechno začalo. Stal jsem se vášnivým hráčem a postupně se dostal do momentu, kdy jsem se chtěl zlepšovat. V golfu se člověk může zlepšit nejlépe pravidelným trénováním a hrou. Obojí je ale v té intenzitě, která je ke zlepšení potřebná, finančně poměrně nákladná záležitost. Já vedu vcelku prostý život, dělat golfového caddieho byla šance, jak zůstat u golfu a něco si přivydělat. Záhy jsem také přišel na to, že to nebude tak snadné, jak může práce caddieho často vypadat. Práce je to zpočátku náročná a je toho dost co si člověk musí osvojit a naučit se.

V čem je caddie pro hráče přínosem?

Je tomu hráči především významnou fyzickou oporou a pak, když je vše v nejlepším souladu po lidské stránce, vytvářejí spolu tým, ve kterém je hráči ohromnou mentální a morální podporou. Pak caddie paradoxně není jen tím obyčejným nosičem holí, protože ty krásné momenty, malá velká vítězství, ale i tíhu složitých situací, nesou spolu, hráč a jeho kedík jako jeden, od jamky k jamce, vstříc novým dobrodružstvím. Dnes si hráč může pronajmout elektrický vozík, buginu a brázdit golfová hřiště, ale taková bugina hráči krásnou ránu nepochválí, elektro vozík neporadí, když je třeba se svěřit s nějakým rozhodnutím, nebo když hráče ta golfová představivost opustí. Takhle se prostě otočí a za ním stojí člověk, který hráče podpoří, usměje se a potichu zašeptá „věř, udeř a pošli ten míček tam, kam patří“.

Co je úkolem caddieho?

Tím základním úkolem je nést a starat se o hole a vybavení, které hráč caddiemu svěřuje. Pak pečuje o vyseknuté řízky, které vrací zpět na místo, uhrabuje písek v bunkeru, případně vypíchne pitchmarky, stará se o očistu míče na greenu a vrací vlajku zpět na své místo do jamky. Další činnost je už dnes velice individuální, především na klubové a amatérské úrovni a záleží, co je schopen caddie svému hráči nabídnout nad úroveň základních úkolů a jaké přání má hráč buď k tréninkové hře, nebo přímo pro turnajové klání. Může to tedy být plný servis, podobně jako je tomu u profesionálních hráčů na profesionálních okruzích a soutěžích, nebo jen jeho část. Nosil jsem hole hráčům, kteří nechtěli nic, než základní servis golfového caddieho, ale i hráčům, u kterých jsem přesně věděl, kdy jim vyndat banán z bagu, kdy potřebují napít a co se jim právě honí hlavou.

Jak vznikla funkce caddieho?

Když kdysi dávno panstvo hrálo golf a vznikla potřeba odehrát míček více než jednou holí, bylo nutné množství holí nést od jamky k jamce, což celkově nebyla a do dnešních dnů není zrovna krátká vzdálenost. Tento úkol byl svěřen druhé osobě, jakémusi nosiči, a tak vznikla služba, která je dnes naprosto neodmyslitelnou součástí jak amatérského, tak profesionálního golfu. Když si tenkrát nosič, chtěl práci s holemi usnadnit, jednoduše si je naházel do pytle, aby je snadněji pobral. Z legrace říkám, že kedík, jak se u nás nosiči holí často přezdívá, je zároveň vynálezce golfového bagu.

Jaké vlastnosti by měl mít dobrý caddie?

Měl by to být hlavně slušný, dobrý člověk, který má golf od srdce rád a zná jeho pravidla. Měl by umět pracovat s lidmi a měl by umět člověka odhadnout jako osobnost i jako hráče, golfistu. Měl by mít pozitivní a klidnou povahu, být parťákem, který dokáže zachovat klid a chladnou hlavu. Dobře tělesně i duševně vybavený člověk, který si uvědomuje odpovědnost za svěřené vybavení a především za svěřenou důvěru.

Jak může caddie hráči pomoci při hře?

Krom nošení holí a péče o bag, může hráči významně pomoci při hře na hřišti, které hráč dobře nezná, ale i na domácím hřišti při náročných situacích. Buď se jedná o vzdálenosti k určitým bodům na hrané jamce, nebo směr, kterým by měl hráč úder odehrát. Caddie rovněž může „hlídat“ počet ran svého hráče, ty si vést do zápisu a pomoci tak hráči při hře v případě nesrovnalostí, při uplatňování pravidel, nebo analýze po turnajovém kole. Když se pak podíváme na vítězné honoráře na profesionální túře, ze kterých mají jejich caddies po dohodě s hráčem vyplacen nějaký procentuální podíl, tak se znalost pravidel může hodně dobře zúročit.

Jaká jsou práva a povinnosti caddieho?

Caddie má právo se zúčastnit hry, jako jediný nosič svého hráče, je povinen dodržovat pravidla golfu, místní pravidla právě hraného hřiště a dodržovat etiketu, což jsou jakási nepsaná, ale rovněž velmi důležitá pravidla hry a nedílnou součástí, která ke golfu neodmyslitelně patří.

Jaký je rozdíl mezi tím co caddie dělá pro začátečníka a co pro profesionálního hráče?

Na té základní úrovni moc rozdílů nenajdeme, neboť úkol nosiče je jasný, nést a starat se o hole. Začátečníkovi může ale caddie být i takovým učitelem, nebo spíše průvodcem v začátcích a prvních krocích po hřišti. Může mu předat spoustu ze svých poznatků a postřehů, poskytnout radu i co se týká momentů, kdy hráč dělá něco, co by později mohlo jeho rozvoji a chápání té hry uškodit. Nejde o to, aby přímo suploval trenéra, ale zkraje golfového života každého hráče se může vyskytnout spousta drobných nástrah, neznalostí, které je dobré si dále do toho golfového světa nepřenášet. Opačně profesionální hráč už své dobré jméno má a svět golfu dobře zná, a pokud mě osloví, nečeká nějaký úvod do světa zelených trávníků, ale očekává jeho dobrou znalost a profesionální schopnosti.

Musí být caddie sám špičkový golfista?

Dobrý caddie nemusí vynikat špičkovou hrou, ale špičkovou představivostí. Schopností uvědomovat si, co se právě děje při hře a následně špičkovou představou, co by mohlo, nebo bude následovat. Když jsem jako kedík začínal, nosil jsem hole jedné skvělé ženě, golfistce, velké dámě, která byla schopna porazit pány z pánských odpališť, právě díky schopnosti představit si, co bude hrát a pak to provést. Tahle dáma mě jako začínajícího caddieho naučila jednu důležitou vlastnost, a to je schopnost si představit hru dopředu.

Jak drahé je mít s sebou caddieho na hřišti?

To záleží na mnoha okolnostech, jako jsou finanční možnosti hráče, náročnost hřiště, případně turnaje. Rozhodně platí, že je to vždy otázka dohody a něco jiného je tréninkové kolo na krátké devítce a něco jiného je třídenní turnaj na velké osmnáctce. Obecně se dá říci, že caddieho můžete pořídit už od několika stokorun, což je často méně než cena pohonných hmot k cestě na hřiště.

Napsat komentář