Mediální skupina A 11 kupuje magazín Harmonie

|

Mediální skupina A 11 rozšiří portfolio svých tištěných titulů o časopis Harmonie, jediný titul na českém trhu, který se již 30 let věnuje klasické hudbě a world music. Časopis Harmonie, stejně tak jako web www.casopisharmonie.cz, kupuje od společnosti Muzikus Daniela Andela. „Jsem rád, že se nám pro Harmonii podařilo najít dynamického a silného partnera, který zachová kontinuitu vydávání dnes již legendárního časopisu,“ dodal Daniel Andel. Časopis stojí ve volném prodeji 50 Kč, má stabilní předplatitelský kmen a je rovněž distribuován na všech významných hudebních událostech po celé České republice. Novým distributorem se místo společnosti Mediaprint Kapa stane společnost PNS.

Časopis Harmonie začlení mediální skupina A 11 do portfolia prémiových titulů CEO, Estate Business, Lawyers Business, Profi Medicína aj. „V Harmonii vidíme velký potenciál, jedná se o respektovaný titul se stabilní čtenářskou základnou a kvalitním obsahem. Jsme rádi, že ho přebíráme právě v době 30. výročí na trhu a věříme, že pod námi bude vzkvétat nejen tištěný časopis, ale i web a v budoucnu i navázané eventy,“ dodal ředitel strategického rozvoje a marketingu mediální skupiny A 11 Jan Kulich, který byl za transakci zodpovědný.

Harmonie je dlouhodobým partnerem řady významných orchestrů, festivalů nebo divadel, mezi které patří například Česká filharmonie, Filharmonie Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, PKF – Prague Philharmonia, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Dvořákova Praha, Struny podzimu, Janáčkův máj, Letní slavnosti staré hudby, Lípa Musica, Concentus Moraviae, JazzFest Brno, Pražský filharmonický sbor, Národní divadlo Praha aj.

„Harmonie zaujímá už několik desetiletí čestné místo na vrcholu klasicko-hudební publicistiky v České republice. O hudbě informuje erudovaně, objektivně, zajímavě a čtivě. Nesklouzává k bulváru, ale zároveň se vyhýbá i odbornému slovníku, který byl mohl být pro širokou veřejnost nesrozumitelný a možná i odrazující. V této vyváženosti a přístupnosti pro hudební profesionály i poučené laiky vidím její hlavní přínos. Stejně tak oceňuji vysoký standard, z něhož nikdy neslevuje. Nesmírně mě proto těší, že si Harmonie v mediální skupině A11 dokázala najít silného vydavatelského partnera, který jí umožní další život a snad i objeví cestu k novým čtenářům,“ dodává David Mareček, generální ředitel České filharmonie a ředitel Pražského filharmonického sboru.

„Na Harmonii se mi vždy líbil neotřelý výběr témat a umělců – vedle slavných jmen dokázala objevovat zajímavé mladé talenty. Přeji, aby i pod novým vydavatelským týmem byla tak skvělým časopisem,“ doplnil Pavel Trojan, ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.

„Propojení časopisu zaměřeného na hudební umění se stabilním partnerem je pozitivní zpráva. Klasická hudba je v našich zemích po staletí pilířem národní kultury a také výkladní skříní směrem do ciziny. Harmonie toto dění dlouhodobě sleduje a kriticky hodnotí. Při vší objektivitě ale neztratila schopnost „fandit“ všem, kteří se vydali extrémně náročnou cestou hudební profese. Časopis sleduje i jazzové dění, které oslovuje další segment vnímavých posluchačů, tolik cenných pro vývoj společnosti. Věřím, že spolupráce mezi hudebními stanicemi Českého rozhlasu D-dur a Jazz a Harmonií bude pokračovat ve prospěch hudební kultury,“ dodává Lukáš Hurník, šéfredaktor stanice Český rozhlas D-dur a Český rozhlas Jazz.

(tz, jj, foto: A 11)