ROI – zdraví klíčových pracovníků firem

|

Dnešní manažeři jsou zaneprázdněnější než kdy předtím a v důsledku toho jsou nezdravější než kdy předtím. Mezi větším počtem hodin v práci, sedavým pracovním dnem, větším pracovním stresem a pokusem najít čas pro rodinu a společenský život může být zaměření na zdraví téměř nemožné. „Nemohu si dovolit vzít si čas z mého rozvrhu na to, abych šel k lékaři, cvičil, jedl zdravě nebo spal více…“ Může si však společnost dovolit neočekávanou zdravotní krizi vedení? Existuje vzorec napříč odvětvími: manažer procházející zdravotní krizí vytváří nestabilitu uvnitř společnosti, šíří strach mezi akcionáři a ceny akcií mají následně tendenci klesat. 

Proč investovat do zdraví manažerů?

Výhod investice do zdraví je hned několik. Především zlepšují fyzické a psychické zdraví, produktivitu a osobní a profesionální vztahy jedince. Nechce snad každý generálního ředitele, který je méně nemocný, šťastnější a efektivnější ve své práci? To se přenáší do našeho druhého bodu: zdraví manažerů jako investice do společnosti. Nemáme jen lídra, který je lepší ve své práci, což vede k úspěšnějšímu výkonnému týmu a obecně úspěšnější společnosti, ale také snižujeme riziko zdravotní krize manažera, která by mohla způsobit nestabilitu uvnitř společnosti. Navíc, pokud hlava společnosti jde příkladem, ostatní zaměstnanci mají rovněž tendenci více se soustředit i na svoje zdraví.

ROI 

Každý nový projekt vyžaduje dvě hlavní investice, čas a peníze. Nejčastější výmluva pro kohokoli, nejen pro manažery, zní: „Nemám čas na cvičení.“ Času je však zpravidla dost, pouze schází prioritizace. Tři 60 minutové osobní tréninky týdně jsou pouze 1,8% vašeho týdne. Tento čas lze snadno najít delegováním malých úkolů, zlepšením efektivity vašich schůzek nebo jednoduše méně častým procházením internetu během dne (nepopírejte to, všichni to děláme!).

V roce 2018 proběhl v ČR průzkum zkoumající výši odměn 50 generálních ředitelů středně velkých firem, ze kterého vyplynulo, že náklad na 3 osobní tréninky týdně odpovídá pouhých asi 0,02 – 1,6% výši ročních odměn. Zdravotní návratnost investice je pak rovněž vysoká – značné zdravotní výhody se projeví již při 150-300 minutách cvičení střední intenzity (rychlá chůze) týdně, s dalšími výhodami nastávajícími při zvýšené intenzitě nebo objemu. Tyto výhody zahrnují: zlepšený spánek, snížené riziko chronických onemocnění a úmrtí, zlepšená nálada a duševní zdraví a zlepšení kognitivních funkcí. 

Už máte svého trenéra? 

Využijte našeho nabitého trenérského týmu v pobočkách Factory ProNádražní 762, 150 00 Praha 5-Smíchov nebo M. Horákové 109/116, 160 00 Praha 6-Letná. Náš trenérský tým najdete na této stránce.