Česká centra vede Jitka Pánek Jurková

|

Generální ředitelkou Českých center se na začátku prosince stala Jitka Pánek Jurková. Do vedení sítě českých kulturních institutů v zahraničí přišla po šesti letech řízení jednoho z nich, Českého centra v Bruselu. Do funkce Pánek Jurkovou 1. prosince 2023 jmenoval ministr zahraničních věcí Jan Lipavský na základě výsledků výběrového řízení. Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí.

„Česká centra jsou skutečně silným nástrojem naší zahraniční politiky. Nová generální ředitelka má s veřejnou a kulturní diplomacií bohaté zkušenosti jak v akademické oblasti, tak v té praktické. V čele Českého centra stála mimo jiné v době, kdy Česko předsedalo EU a Brusel byl doslova hlavním městem pro prezentaci české kultury,“ uvedl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.

Česká centra letos slaví 30 let svého působení. V současné době je v provozu 28 institutů na čtyřech kontinentech. Na počátku letošního roku se součástí Českých center stala také Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO.

„Česká kultura patří k nejvýznamnějším zdrojům našeho kreditu v zahraničí. Je potřeba jí být dobrým partnerem – právě ona k nám umí připoutat pozornost zahraničního publika a vnášet do mezinárodních debat důležité hodnoty,“ říká Pánek Jurková. Ve své funkci se bude soustředit na koordinaci strategie s Ministerstvem zahraničních věcí s cílem posílit českou veřejnou diplomacii ve světě. „Rozvoj sítě Českých center do mimoevropských teritorií nám umožní přístup k novým publikům, kde je významný, dosud nezpracovaný potenciál. I zde budou Česká centra pomáhat budovat obraz země s bohatou kulturou, která žije v přítomnosti a je aktivním členem mezinárodního společenství,” dodala.

Jitka Pánek Jurková vedla v letech 2017 až 2023 České centrum v Bruselu. V tomto období byla mimo jiné zodpovědná za koncipování a realizaci velké části kulturního programu českého předsednictví v Radě EU. Pánek Jurková se kulturní diplomacii dlouhodobě věnuje prakticky, ale také o ní píše a přednáší. Je spoluautorkou knihy Ambasadoři bohémy: Současná česká kulturní diplomacie a její dilemata (s Eliškou Tomalovou) a podcastu Jazzman versus špioni: Umění jako tajná zbraň mezinárodní politiky.

(tz, jj, foto: Ministerstvo zahraničních věcí ČR)