Pokud v advokacii nerozumíte lidem, nerozumíte svému byznysu

|

Před dvěma lety se rozhodli založit společnost Aegis Law, protože chtěli dělat advokacii tak, jak to považují za správné. Tři partneři, Jan Krampera, Tomáš Procházka a Vojtěch Faltus tvrdí, že podstatou úspěchu jejich firmy, které se daří rychle růst, je především slušnost a pokora.

Společnost Aegis Law vznikla před dvěma lety. Jak k tomu došlo a s jakou vizí jste firmu zakládali?

Tomáš Procházka: Chtěli jsme začít dělat advokacii tak, jak považujeme za správné. S lidmi, se kterými nás práce bude bavit, a pro lidi, pro které nás to bude bavit.

Byla tedy na trhu ona pověstná „díra”, chtěli jste něco dělat jinak než konkurence?

Jan Krampera: Vlastně ne. Nemyslím si, že by na trhu advokátních služeb byla „nějaká díra“, kterou by bylo možné zaplnit. Advokátních kanceláří je spousta a konkurence v tomto oboru je obrovská. A to je dobře. Fungující konkurenční prostředí dokáže posouvat lidi dopředu. Pokud to lidé samozřejmě chtějí. A to se vždy pozná na první pohled.

Vojtěch Faltus: Vím, že je trendy říkat, že chceme dělat věci jinak, ale to vlastně nikdy nebylo naší ambicí. Od samého začátku jsme chtěli dělat věci dobře, tak jak považujeme za správné, a zařadit se mezi naši konkurenci, ostatní špičkové advokátní kanceláře na trhu, které to již velice dobře dělají a něco dokázaly.

Daří se vám to?

TP: Věříme, že ano.

JK: Před dvěma lety nás bylo šest, dnes je nás třicet čtyři. Obratově jsme loňský rok vyrostli o cca 30 procent na 40 milionů korun a v roce letošním máme podobné růstové ambice.

VF: Ale především, práce, kterou děláme, nás pořád baví, a to hlavně díky lidem, se kterými ji děláme, ať už to jsou naši klienti nebo členové týmu.

Dá se tedy říct, že z hlediska vašeho podnikání jde všechno hladce?

JK: Když věci fungují, tak to většinou vypadá, že to jde tak nějak samo sebou, jakoby nic. Jenže ono se nikdy nic samo neudělá. Za tím vším je samozřejmě obrovská dřina, která ale stojí za to! Advokacie je byznys o lidech. Pracujete pro lidi, pracujete s lidmi. Pokud nerozumíte v advokacii lidem, nerozumíte svému byznysu. Mít stabilní a zdravě rostoucí tým je proto nezbytný předpoklad zdravého a udržitelného růstu celé kanceláře. Fluktuace členů týmu je destruktivní. Buď to znamená, že si kancelář na začátku nedokáže vybrat ty správné kolegyně a kolegy, anebo to znamená, že si je nedokáže udržet prostředím, které pro ně vytváří. Obojí je špatně.

TP: Z našeho pohledu je proto dlouhodobá spolupráce s jednotlivými členy týmu klíčovým prvkem pro to, aby bylo zajištěno, že jsou klientům efektivně poskytovány špičkové služby. Čím déle s jednotlivým kolegy a kolegyněmi spolupracujete, tím lépe spolu dokážete komunikovat. O to lépe pak fungují nastavené interní procesy a také komunikace s klienty. Ti jsou díky tomu zvyklí, že jejich problémy řeší lidé, kterým mohou věřit a na něž se mohou spolehnout.

VF: Takže zpět k vaší otázce. Ano, rosteme, věřím, že zdravě. Rosteme mimo jiné proto, že členy týmu neztrácíme a máme obrovské štěstí na nové. Je to ale kus práce a obrovská odpovědnost. Odpovědnost za naše lidi a za to, aby se u nás cítili dobře, věděli, že si jejich práce vážíme a měli neustále chuť se posouvat dál.

Poměrně rychle jste dosáhli významných ocenění. Vloni jste si připsali výhru v 16. ročníku soutěže Právnická firma roku, úspěšně jste se umístili i v mezinárodních žebříčcích Chambers a Legal 500. Co to pro vás znamená a připisujete tyhle úspěchy tomu, co jste právě popsali?

TP: Dosáhnout těchto ocenění na domácí i mezinárodní půdě ani ne dva roky po založení kanceláře pro nás znamená strašně moc. Upřímně, při založení kanceláře jsme ani nedoufali, že bychom něčeho takového mohli tak rychle dosáhnout. Věříme, že to znamená, že jsme se vydali správnou cestou.

JK: A čemu tyto úspěchy připisujeme? Našim lidem. Našemu týmu, bez kterého by nebylo možné něčeho takového dosáhnout. A také samozřejmě našim klientům, kteří nám dali důvěru pro ně pracovat, ať už při řešení mezinárodních arbitráží, složitých transakcí anebo zajímavých pracovních sporů. Bez jejich důvěry a pozitivní zpětné vazby bychom v žádném z těch žebříčků nemohli uspět.

Co je podle vás podstatou úspěchu advokátní kanceláře v dnešní době, pokud to lze aspoň trochu zobecnit?

JK: Fungují nám dobře dvě věci. Slušnost a pokora.

VF: Vím, že byste asi čekali spíš povídání o špičkových znalostech, dlouholeté praxi, inovativním využíváním AI atd., ale upřímně, to je přece dnes už standard. V dnešní době, díky technologiím, otevřeným a provázaným trhům a příležitostem, které nabízí, již není možné v advokacii fungovat bez toho, abyste měli výborné sektorové znalosti a byli schopni pracovat s moderními technologiemi, a to včetně implementace AI do interních i externích procesů.

TP: Co ale z našeho pohledu dokáže – za předpokladu zvládnutí výše uvedeného – udělat advokátní kancelář úspěšnou, je to, jak se chová k lidem. Jak ke svým interním klientům, tedy členům týmu, tak ke svým klientům externím. Na konci dne to vlastně není nic složitého, ne vždy se to ale každému podaří.

JK: Nám se velmi osvědčilo být slušní, pokorní a jednoduše dodržovat to, co řekneme. Dávat právní rady v domluveném termínu, stručně, jednoduše, srozumitelně a potom si za nimi stát.

Proměňuje se „váš” trh nějak významněji z hlediska konkurence?

VF: Ano. Myslím, že konkurence je stále větší a stále kvalitnější.

TP: A to je určitě dobře. Jak pro klienty, kteří mají z čeho vybírat, tak i pro nás, protože na sobě musíme pořád pracovat.

V ČR je nízká nezaměstnanost, firmy si stěžují na nedostatek technicky zdatných lidí. Jak je to v advokacii, je k dispozici dost schopných kandidátů?

JK: Touhle odpovědí asi překvapím, ale podle mne ano, je k dispozici dost schopných kandidátů. Ale samozřejmě, není jich dost pro všechny. Znají již svou cenu a je stále těžší a těžší je zaujmout, a to je správně.

VF: Je pravda, že je také hodně kandidátů, jejichž očekávání se nepotkávají s realitou, ale to vždycky bylo a bude. V případě těch schopných je však vidět obrovský posun a změna trhu v tom, že zatímco před pár lety to byly advokátní kanceláře, které si takové kandidáty mohly vybírat, nyní se situace obrátila. Dnes jsou to schopní lidé, kteří si mohou vybírat z desítek nabídek. A je pak na nás, advokátních kancelářích, abychom takové lidi dokázali zaujmout, ať už penězi, náplní práce nebo atmosférou a pracovním prostředím.

TP: Práce s lidmi a vychovávání budoucích členů týmu je tak nezbytná pro zdravý rozvoj kanceláře a její střednědobý růst. A kde jinde začít než u studentů.

Členové vašeho týmu se poměrně často objevují v médiích a vyjadřují se k různým otázkám, vydáváte newslettery, připravujete tréninky a školení pro klienty i veřejnost, aktivně se účastníte konferencí atd. Jak důležité je „být vidět”? 

JK: Kdo chce být vidět, musí být slyšet. A ano, to my chceme. Věříme, že my i členové našeho týmu máme k různým tématům co říct, a proto se snažíme dávat prostor každému, kdo o to má zájem, tj. nejenom partnerům kanceláře.

TP: Myslíme, že ať už veřejné vyjadřování k různým otázkám, tak pořádání školení pro naše klienty atd. je prostě součástí naší práce na úrovni, na jaké ji chceme dělat.

Rovněž připomínkujete legislativní návrhy a připravujete doporučení pro budoucí změny právních úprav. Jak jste spokojeni s tím, jak výkonná, popř. zákonodárná moc v ČR této vaší – a odborné veřejnosti obecně – práce využívá, jak dá na doporučení expertů?

TP: Toto je nesmírně zajímavá část naší práce, resp. agendy, kterou máme příležitost se zabývat. Zároveň je to pro nás dobrá zpětná vazba, která říká, že jsme v určitých oblastech považování za experty.

JK: V nedávné době jsme zpracovávali připomínky například v rámci legislativního procesu ve vztahu k zákonu o hromadném řízení (hromadné žaloby), ohledně změn zaměstnaneckých benefitů v rámci konsolidačního balíčku, plánované novely zákoníku práce ohledně nastavení valorizačního mechanismu minimální mzdy a změn v kolektivním vyjednávání a na úrovni EU pak ohledně novely směrnice o evropské radě zaměstnanců. Velmi příjemným překvapením pak pro nás vždy je, že řada našich připomínek bývá v dalším legislativním procesu zohledněna.

V rámci úvah o tom, jak dodat Česku novou dynamiku pro další kvalitativní rozvoj se často mluví o obrovské složitosti, lépe řečeno nepochopitelnosti a nabobtnání právních norem. Bylo by podle vás dobré napřít reformní úsilí i tímto směrem, a pokud ano, jak by se mělo (a dalo) postupovat?

JK: Toto je poměrně složitá otázka. Mám pocit, že složitost a nabobtnávání je právním normám vytýkáno odjakživa a že se nejedná pouze o současný problém. Ono je vlastně strašně jednoduché svést průtahy a špatná rozhodnutí na špatné normy. Je jednoduché říct, že řízení trvá dlouho a rozhodnutí není spravedlivé či smysluplné, protože jsou špatně napsané normy. Je to mnohem jednodušší, než říct „já jsem vedl řízení dlouho a rozhodl jsem nespravedlivě, popř. nesmyslně“.

VF: Jakékoli normy budou vždy aplikovat lidé. Hledat neustále řešení v úpravě norem bez toho, abychom jej hledali i ve změně lidského uvažování při jejich aplikaci, tedy vnímáním své osobní odpovědnosti za efektivitu vedení řízení počínaje a vnímáním své osobní odpovědnosti za spravedlivost a smysluplnost přijatého rozhodnutí konče, je podle mne nekonečný boj. Z mého pohledu většina norem není špatných a nesrozumitelných, je jen vidět obrovský rozdíl při jejich aplikaci různými lidmi.

Vaše služby zahrnují široké spektrum oblastí práva, od pracovního přes obchodní právo, mezinárodní arbitráže, domácí soudní spory, insolvence a restrukturalizace až po třeba regulatoriku a sportovní právo. Jak náročné je takto značný rozptyl obsáhnout?

TP: Je to nesmírně náročné a pro jednoho člověka nemožné. V případě kanceláře našeho typu, tj. středně velké kanceláře, která není butik, ale poskytuje klientům komplexní právní poradenství, je nezbytná oborová a sektorová specializace. Na každou oblast práva –pracovním právem počínaje a litigacemi konče – proto máme v čele specialistu, který ji zaštiťuje, vede a odpovídá za všechny projekty, které v dané oblasti pro naše klienty řešíme.

Co dnes musí advokát dělat, aby byl neustále „v obraze” ve svém oboru? Co pro to děláte vy osobně a co jako firma? 

VF: Průběžné sebevzdělávání a vzdělávání svého týmu je v dnešní době nezbytné. Samozřejmě čím více v daném oboru či sektoru máme projektů, tím více se nám daří být v „obraze“, protože nejlépe se člověk učí práci dělat tak, že ji dělá. A to platí v jakémkoli oboru. Zkušenosti získané z praxe jsou nenahraditelné.

JK: Interně pak máme řadu nástrojů pro sdílení know-how a zkušeností, sdílenými komunikačními kanály počínaje a pravidelnými meetingy v rámci jednotlivých týmů i v rámci celé kanceláře, interně jim říkáme tzv. Business Talks, konče.

Váš obor působí z určitého pohledu poněkud rigidně, konzervativně. Ovlivňuje ho nějak dynamický rozvoj technologií? 

JK: Nepochybně. Upřímně, nemyslím si, že by náš obor byl rigidní nebo konzervativní. Ano, jako advokáti samozřejmě musíme vystupovat určitým způsobem tak, abychom reprezentovali advokátní stav důstojně. To ale myslím nikterak nesouvisí s tím, jakým způsobem reagujeme na rozvoj moderních technologií.

VF: Jsme přesvědčeni o tom, že využívání moderních technologií je nezbytné. Jejich správná implementace představuje nesmírnou úsporu času a umožňuje nám věnovat o to více energie právní práci.

Můžete uvést příklad, jak využíváte nějaké specializované aplikace a další nástroje? 

TP: Digitalizace a implementace moderních technologií byla od samého založení kanceláře naší prioritou. Veškeré spisy tak máme digitální. To nám umožňuje sdílení dokumentů a efektivní práci ve více týmech. HR procesy a procesy fakturace, včetně schvalovacích procesů, jsou u nás pouze online. Již jen nastavení těchto procesů představuje zefektivnění a úsporu práce v řádech desítek hodin měsíčně. Pro právní práci pak samozřejmě využíváme elektronické systémy obsahující kompletní přehledy aktuálních předpisů, judikatury a komentářové literatury. Pro práci s velkými daty pak využíváme AI, která při anonymizaci klientských dat dokáže filtrovat a extrahovat informace, jejichž zpracování by jinak trvalo týdny.

JK: Je pravda, že nastavit vše do podoby, jakou máme dnes, nám zabralo cca rok. Neudělalo se to samo. Byla to spousta práce, a to včetně přesvědčování členů týmu, aby se v některých procesech „vzdali papíru“. Ale všechna ta práce se na konci dne vyplatila.

Takže i do vašeho byznysu už zasahuje umělá inteligence. 

VF: Určitě ano. Je to skvělý nástroj, který má obrovský potenciál. A to nejenom v generování hezkých obrázků zdarma.

TP: Pro nás je zatím nejpřínosnější schopnost AI nabízet alternativní pohledy, automatizovat procesy a zpracovávat velká data, tím spíše, pokud se jedná o veřejně přístupné zdroje. A jistě, AI není zdaleka bezchybná, získané výstupy vyžadují důkladnou kontrolu a musí podléhat kritickému hodnocení, ale to vše by vyžadovaly i výstupy lidské, tj. AI je skvělý nástroj, který je nutné umět správně používat.

Očekáváte, že AI do oblasti advokacie v budoucnu přinese něco zásadně nového?

JK: Věřím, že dá vyniknout zkušeným a dobrým advokátům. Pokud AI dospěje do stadia, a věřím, že je to jen otázkou času, kdy bude schopna na téměř bezchybné úrovni připravovat právní dokumenty, vyhodnocovat případy a aplikovat na ně správnou normu a relevantní judikaturu, pak se zásadní vlastností dobrého advokáta stane jeho úsudek, cit pro právo, zkušenosti a schopnost jejich správného využití v konkrétní situaci. Tyto schopnosti myslím AI ještě dlouho nahradit nedokáže.

Aegis Law

Advokátní kancelář založili v roce 2022 tři společníci, Jan
Krampera, Tomáš Procházka a Vojtěch Faltus. Po dvou
letech se jejich firma, která se zaměřuje na celou řadu
segmentů, od pracovního přes nemovitostní či sportovní
až po právo obchodních korporací nebo specializaci
na mezinárodní arbitráže, rozrostla z šesti na třicet
čtyři členů a na své konto si připsala významná domácí
i mezinárodní ocenění.