Světelné roky světa IT

|

 PARTNER SLAVNOSTNÍHO VEČERA TOP MUŽI MAGAZÍNU CEO

Významný český provozovatel datových center a správce firemních ICT systémů, firma TOTAL SERVICE, letos oslavil 25. výročí založení. Jak se za dobu existence firmy změnil český svět IT, jaké jsou současné trendy a jaké novinky chystá jeho firma pro zákazníky, prozradil Václav Novák, CEO a předseda představenstva TOTAL SERVICE.

  • Jak se za těch 25 let změnil svět IT v České republice?

Když se omezím na naši specializaci, což je servis a sprá­va informačních technologií, markantně se za tu dobu zvýšila dostupnost a rychlost dodávek technologií, a také dostup­nost a rychlost informací. Dnes máme systémy umožňující se připojit na dálku ke klientovi, do datových center či uživateli na plochu bezpečně a odkudkoli. Z mobilu dnes dokážeme udělat to, co tehdy nešlo, i kdybyste seděl přímo u serveru. Dnes jsme prostě v IT nikoli o 25, ale o desítky světelných let dál.

  • A vaše činnost?

Je fakt, že dnes děláme něco úplně jiného než v začát­cích. Už léta neřešíme modré obrazovky Windows a potíže s tiskárnami či stížnosti, že je počítač pomalý či zavirovaný. Dvacet pět let vývoje nelze popsat v jednom odstavci, ale věřte, že evoluce pokračuje denně a intenzivně. Dnes jsme schopni monitorovat IT zařízení nepřetržitě, předcházet výpadkům a preventivně tak bránit výjezdům, které zákazníky stojí spoustu peněz.

Dá se říct, že největší změnou správy IT před 25 lety a dnes je, že jsme z reaktivního módu služeb řešících výpadky přešli do proaktivního, tj. jakéhosi prediktivního módu práce, jenž umožní výpadkům předcházet a de facto k nim nedochá­zí v podobě, jež může uživatel zaznamenat. Pro nás nastal zlom s nástupem inteligentní technologie, která například umožnila na dálku prediktivní monitoring zařízení klientů s vlastní IP adresou. Dlouho a intenzivně jsme pracovali na vývoji vlastních nástrojů v téhle oblasti a investovali jsme do něj vysoké částky. Poslední roky je správa IT a související infrastruktury řešena ruku v ruce s informační a kyberne­tickou bezpečností, což je pro nás další obrovská oblast činností a velký rozdíl v přístupu tehdy a dnes.

Společnou snahou naší firmy a zákazníků je proměnit technologie z pouhých nákladových položek na komponentu přímo související s výnosy z jejich podnikání. Zákazníci dnes již vesměs nechtějí platit za hodiny a dny práce. Chtějí od nás garance provozuschopnosti celých systémů, až po aplikace a zajištění nejvyšších SLA parametrů, počítajících se v maximálně jednotkách hodin výpadku za celý rok.

Předseda představenstva a CEO TOTAL SERVICE Václav Novák (vlevo) se spoluzakladatelem firmy Ori Harelem (foto: TOTAL SERVICE)
  • TOTAL SERVICE je významným správcem firemních ICT systémů. Pro koho je výhodné nechat si své systémy spravovat externím subjektem?

Nebojím se říct, že pro každého. Jsou tu inspirativní a velmi úspěšné příklady globálních společností, jež mají IT plně outsourcované. Existují i různé hybridní scénáře, kde interní a externě dodávané IT kapacity tvoří velmi funkční a především efektivní týmy.

V podmínkách ČR jsme pak v situaci, kdy firmám chybějí odborníci na mnoho IT profesí. Je to dáno historicky systé­mem školství, jež dlouho nereflektovalo informační tech­nologie ve vzdělávacích plánech. Přitom tu jsou zcela nové výzvy, jako je IT bezpečnost, a škol, které toto vyučují, je jako šafránu. I pro IT specialisty je podle mne práce napří­klad u naší společnosti, servisující systémy více než stovky zákazníků každý den, zajímavější alternativou vůči interním pozicím u zákazníka s jedním IT prostředím, jež se časem stane rutinou a nepřináší velké možnosti rozvoje znalostí.

Dokážeme-li se o tomto pobavit s potenciálním klientem a doplnit ostatní výhody externího pojetí správy IT, jako jsou záruky a odpovědnost firmy versus ručení zaměstnance, je na řadě cena, a tam dokážeme být velmi zajímaví, právě díky vysoké efektivnosti pramenící ze zkušeností celéhotýmu. Proto mírně provokuji, když říkám, že nechat si své ICT systémy spravovat externím subjektem může každý, kdo umí počítat.

  • Jak firma nejlépe zjistí, co v oblasti ICT potřebuje? Poskytujete i audity v tomto směru?

Ano, vyvinuli jsme vlastní nástroj NGTS pro analýzu prostředí zákazníka, jenž nahlíží 25 měřitelných hledisek a oblastí, jako je Governance, Plánování, Akvizice, Provoz, Zlepšování atd. Rozsah auditu zaměříme vždy přesně tak, abychom získali detailní a ucelený pohled na firemní IT a odhalili skutečný stav IT procesů a potenciálních rizik. Náš audit je postaven na hodnocení jednotlivých oblastí dle metodiky CMMI a dále všeobecných standardech, jako je COBIT, ISO27001 či ITIL.

  • Kde jsou slabiny českých IT firem?

Za prvé bych neřekl, že jsme v českém IT v dnešní době horší než firmy zahraniční. České IT firmy se podle mého názo­ru dokážou velmi dobře přizpůsobit potřebám ryze českých zákazníků. Zcela specifický příběh mají dodavatelé, kteří se desítky let věnovali jen zákazníkům z veřejného sektoru. Nicméně i ten se začíná postupně měnit a přemýšlet jinak. Říkám hurá a konečně.

https://www.totalservice.cz

Napsat komentář